LORD John Alderdice

Kuzey İrlanda İttifak Partisi'nin on bir yıl boyunca liderliğini yapan John Alderdice, Ekim 1987’deki parlamentoya seçilmesinden itibaren Kuzey İrlanda’daki tüm görüşmelere ve önemli siyasi etkinliklere katıldı. İrlanda Barış Süreci'nin gelişiminde ve 1998 Belfast/Good Friday Anlaşması'nın müzakeresinde önemli bir rol oynadı. Daha sonra İttifak Partisi Lideri olarak görevinden ayrıldı ve yeni Yasama Meclisinin kurulmasından ve geliştirilmesinden sorumlu olan, Yeni Kuzey İrlanda Meclisinin ilk Meclis Başkanı olarak atandı. Bu sorumluluk; tüm yeni prosedürlerin oluşturulması ve uygulanmasının yanı sıra, çeşitli siyasi parti üyelerinin, yeni kurum oluşturma sürecinde tüm yönleriyle iş birliğini sağlamayı da kapsıyordu. Yasama Meclisinin yeni üyelerinden bazıları siyasi şiddete karışmışlardı ve birçoğu Meclis'e seçilmeden önce aynı odada oturmayı bile reddetmişlerdi, ancak Lord Alderdice bu derin bölünmeler içinde iş birliği kurmanın yollarını buldu.

2004 yılında, İngiltere ve İrlanda Hükümetleri tarafından terörist operasyonların bitirilmesi ve Kuzey İrlanda'daki güvenlik faaliyetlerinin normalleştirilmesinin gözetilmesi ile görevli Bağımsız İzleme Komisyonuna atanması üzerine, Meclis Başkanı olarak emekli oldu. 2015 yılında, artakalan silahlı güçlerin üstesinden gelme yollarını bildirmek üzere, Kuzey İrlanda'nın Birinci, Birinci Yardımcı ve Adalet Bakanları tarafından üç kişilik bir kurula atandı.

Eski Avrupa Liberal Demokrat ve Reform Partisi Başkan Yardımcısı olan Lord Alderdice, 2005'ten 2009'a kadar başkan vekilliği görevini icra etti ve ardından Liberal International’in (100'den fazla liberal siyasi partinin dünya çapındaki ağı) başkanlığını yaptı. Kendisi uluslararası liberalizmle ilgili çalışmalarına Liberal Enternasyonal Onursal Başkanı olarak devam etmektedir.

Lord Alderdice, İngiltere Kraliçesi tarafından, 1996'da Lordlar Kamarasına atandı. O sırada kendisi ömürboyu bu ünvana layık görülen en genç üyelerden birisiydi. 2010-2014 yılları arasında Muhafazakâr / Liberal Koalisyon Hükümeti döneminde Lordlar Kamarasında Liberal Demokratlar Başkanı olarak görev yaptı ve son zamanlarda özellikle Brexit'in Kuzey İrlanda için zorluklarının nasıl ele alınabileceği konusunda aktif olarak çalışmaktadır.

1978 yılında psikiyatri ve psikoanaliz alanlarındaki tahsili ile tıp doktoru unvanını almıştır. 1988 yılından sonra Psikoterapi Merkezini kurduğu Queen Üniversitesi Belfast’ta Danışman Psikiyatr ve Kıdemli Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca Virginia Üniversitesinde (ABD) Psikiyatri Anabilim Dalında Misafir Profesör ve Kritik Olaylar Analiz Grubu Eş Başkanı olarak görev yaptı. Kendisi halen Baltimore'daki Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümünde Klinik Profesördür.

Son dönemde Lord Alderdice, dünyanın çeşitli yerlerinde şiddet içeren siyasi çatışma durumlarını anlama ve ele alma konusundaki akademik ve pratik katılımına giderek daha fazla önem vermiş ve odaklanmıştır. Lord Alderdice halen, Oxford Üniversitesi Harris Manchester College’da bulunan “Zorlu Çatışmalar Çözümü Merkezi”nin (CRIC) kurucu başkanlığını yapmaktadır. Ayrıca yakın zamanda Oxford'daki St Benet’s Hall’a kıdemli araştırmacı olarak; İnanç, Liderlik ve Dinler Arası Diyalog üzerine çalışmalar yapmak için atanmıştır.

Lord Alderdice, Oxford'da bulunan Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Antropoloji ve Müze Etnoloji Okulunda araştırmalar yapmaktadır ve Belfast'ta olan Demokrasi ve Barış İnşa Merkezinin Kurucu Başkanıdır. Lord Alderdice dünya çapında terörizm, şiddet içeren siyasi çatışmalar ve dini fundemantalizm psikolojisi hakkında konuşmalar yapmakta, ders vermekte ve danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca, yerli halklar ile dünyanın çeşitli yerlerindeki çoğunluk nüfus arasındaki çatışmalar üzerine de çalışmaktadır.

Lord Alderdice’ın çalışmaları ulusal ve uluslararası ödüllerle birçok alanda kabul görmüştür. Bunlardan bazıları; Amerika’da John F Kennedy Cesaret Ödülü ve W Averell Harriman Demokrasi Ödülü, Psikanalize olağanüstü değerli hizmeti için Uluslararası Psikanalitik Derneği Ödülü, bilimi barış için kullanması gerekçesiyle Dünya Bilim İnsanları Federasyonu Ettore Majorana Erice Ödülü, Liberal Uluslararası ‘Özgürlük Ödülü’; University of East London, Robert Gordon University, Open University (UK), Queen’s University at Kingston Canada, American University Bogota, Colombia, ve University of Wales Trinity Saint David Üniversitelerinden fahri doktora unvanları bulunmaktadır.

Lord Alderdice, eşi ile Londra, Oxfordshire ve Fransa’da yaşamaktadır. Her biri evli olan üç çocuğu, İngiltere ve İskoçya’da yaşamaktadır.