Abdülkadir Çevik

Prof. Dr. Abdülkadir Çevik Mardin’de doğdu. 1974 yılında tıp fakültesinden mezun oldu. 1978 yılında psikiyatri uzmanı oldu, Prof.Dr. Vamık Volkan, Prof.Dr. Abdülkadir Özbek, Prof.Dr. Celal Odağ’dan  bireysel ve grup psikoterapileri ile psikoanalitik psikoterapi eğitimi aldı. 1980’de ABD’ne giderek iki yıl süre ile Virginia Üniversitesi’nde çalıştı. Bu sırada Prof. Volkan tarafından yeni kurulmuş olan Uluslararası Politik Psikoloji Derneği’ne üye olarak Prof. Dr. Vamık Volkan’dan bu konuda eğitim aldı. 1992’de tekrar ABD’ne giderek Prof. Volkan ile üç ay boyunca politik psikoloji kapsamında çalışmalar yaptı ”Avrupa’da Irkçılığın Psikolojisi” ile ilgili çalışma grubunda aktif görev alarak bu konuda hazırlanan monografa katkı sağladı.

1985’te doçent ve 1992 yılında profesör oldu. 1992-1997 yılları arasında Başbakanlık danışmanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu’nda görev yaptı. Aynı süre içinde Başbakanlığa bağlı olarak Türk Politik Psikoloji Merkezi’ni kurdu ve bu kurumun Başkanlığını yürüttü. Bu merkezde büyük grupların psikolojisi, terör ve terörizm psikolojisi ile ilgili çalışmaları oldu.

1987’den bu yana emekli oluncaya kadar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda Psikosomatik ve Psikonevroz Ünitesi’nin Başkanlığı yanı sıra 2003 yılından 2012’ye kadar  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı görevini   sürdürdü. 

Prof. Dr. Abdülkadir Çevik’in psikiyatri ile ilgili kitap, makale ve araştırmaları dışında politik psikoloji alanında makale, kitap bölümleri ve kitabı bulunmaktadır. Tıp dergilerinde yayınlanan makaleleri yanı sıra Türk Yurdu, Avrasya Dosyası, Hukuki Perspektifler Dergisi, Polis Dergisi, Akademik Ortadoğu Dergisi gibi dergilerde psikopolitik analizler içeren makaleleri yayınlanmış,  çok sayıda röportaj vermiş ve çeşitli televizyon programlarına katılmıştır. Halen yurtiçinde ve yurtdışında değişik kurumlarda ve üniversitelerde güvenlik, terör, küreselleşme, göç, kimlik ve toplumsal analiz konularında konferanslar, dersler vermektedir.

2006 yılında kurulan Politik Psikoloji Derneği’nin kurucusu ve Başkanıdır. Aynı zamanda Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği’nin Başkanlığını da yürütmektedir. 2010 yılında Amerikan Psikanalistler Koleji onursal üyeliğine seçilmiştir. Ayrıca 2011 yılında Ankara Üniversitesi’nde kurulan Politik Psikoloji ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin Kurucu Müdürlüğünü yürütmüştür.  2018 Eylül ayından bu yana KKTC Sağlık Bakanına danışmanlık yapmaktadır. 2019’da A.Ü.Tıp Fakültesi’ndeki görevinden emekli olan  Çevik, 1978 yılından beri evli olup bir kız ve bir erkek olmak üzere iki çocuk babasıdır.